با چه مردی ازدواج کنیم؟

 

اشخاص هم شان

پیامبر اکرم:وقتی اشخاص هم شان برای خواستگاری پیش شما آمدند ، دختران خود را شوهر دهید و در کار آنها منتظرحوادث نباشید.

به خوش اخلاق و دین دار زن بدهید

پیامبر اکرم:وقتی کسی که خلق و دین وی مایه ی رضایت است و به خواستگاری می آید ، به او زن دهید و اگر چنین نکنیدفتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد.

مرد گناهکار

پیامبر اکرم:هر کس دختر گرامیش را به ازدواج مردی گنهکار در آورد در حقیقت نسل خود را ضایع کرده است.

ازدواج با فرد با تقوا

امام حسن:دخترت را به ازدواج فردی با تقوا در آور زیرا اگر دخترت را دوست بدارد ، گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ظلم نمی کند.

به بد اخلاق دختر ندهید

حسین بن بشار می گوید:به حضرت موسی بن جعفر در نامه ای نوشتم که من قوم و خویشی دارم ، که دخترم را خواستگاری کرده است ولی در او بد خویی است ، امام فرمود:اگر بداخلاق است به او دختر ندهید.

به دین دار و امانتدار دختر بدهید

حسین بن بشار می گوید:به حضرت باقر در نامه ای نوشتم که مردی از دخترم خواستگاری کرده ، حضرت در جواب نوشت:اگر از دین و امانتداری خواستگاری کننده راضی هستی هرکس باشد با او وصلت کن ، (یعنی اگر دین دار نباشد به او زن ندهید).

مردان و زنان مشهور به زنا

زراره از امام صادق نقل می کند:درباره ی گفته ی خداوند:مرد زناکار جز با زنان زناکار یا مشرک ازدواج نکند و زن زناکاررا نیز جز مرد مشرک و زناکار نگیرد،سوال کردم؟امام فرمود:مقصود مردان و زنان مشهور به زنا هستند و مردم امروز به همان منزلت می باشند.هرکس بر او حد زنا جاری شود یا به زنا مشهور گردد ، نباید کسی با او ازدواج کند تا توبه اش مسلم شود.

به مرد پاک دامن دختر بدهید

مردی برای مشورت ازدواج دخترش خدمت امام حسین آمد ، امام فرمود:او را به مردی پاکدامن ده که اگر دوستش داشته باشدگرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ستم نکند.

به مرد فاسق دختر ندهید

پیامبر اکرم:هر کس دخترش را به فا سقی دهد ، قطع رحم کرده است .

به شراب خوار دختر ندهید

پیامبر اکرم:هر کس شراب بنوشد اگر خواستگاری کرد شایسته ی ازدواج نیست .

به خوش اخلاق دختر بدهید

علی بن اسباط در نامه ای درباره ی دخترانش به امام باقر چنین نوشت:کسی هم شان پیدا نمی شود که به او دختر دهم ،حضرت در جواب نوشت:مقصود تو را راجع به دخترانت دانستم ، خدایت رحمت کند این چنین میاندیش و انتظار مبر ، که پیامبر اکرم فرمود:اگر خواستگاری آمد که اخلاقش مورد رضایت است با او ازدواج کنید و اگر نکنید فتنه و فسادی در زمین شده است.

آدم خوش اخلاق خیر دنیا و آخرت را به همراه دارد

ام سلمه به رسول خدا عرض کرد:پدر و مادرم به قربانت زنی که دو شوهر از او مرده است و هر دو در بهشت اند به کدام یک تعلق خواهد داشت؟فرمود:ای ام سلمه:هر کدام را که خلقش بهتر و خیرش به خانواده ی خود بیشتر بوده اختیار می کند وحقیقت این است که آدم خوش خلق خیر دنیا و اخرت را به همراه برده است.

 

 

+ نوشته شده توسط محمدسیف در دوشنبه نوزدهم تیر 1391 و ساعت 19:30 |

با چه زنی ازدواج کنیم؟

 

هم کفو و هم شان

امام صادق:مومنان کفو و همسوی یکدیگرند،و همسر و هم شان آن است که با عفت باشد.

اصل و نصب

امام صادق:با خانواده ی خوب و شایسته وصلت کنید،زیرا اصل و نصب تاثیر دارد.

با اشخاص هم شان ازدواج کنید

پیامبر اکرم:به اشخاص هم شان زن بدهید و از اشخاص هم شان زن بگیرید و محل نطفه های خود(زنان خود)را به دقت انتخاب کنید.

از خاندان شایسته همسر بگیرید

امام صادق:از خاندان شایسته همسر بگیرید که نطفه اثر(پنهانی)دارد(یعنی صفات و حالات والدین از راه نطفه به فرزند می رسد).

زن پارسا

پیامبر اکرم:هر که را خدا زنی (همسر برای عصر امروز)پارسا داده،وی را بر نصف دین خویش یاری کرده و باید درباره ی نصف دیگر آن از خدا بترسد.

همسر مناسب انتخاب کنید

پیامبر اکرم:برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید،زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند می آورند .

زن مهربان و بچه آور

پیامبر اکرم:زن مهربان و بچه آور بگیرید که من به فزونی شما بر سایر پیغمبران افتخار می کنم.

با زن پیر و نازا ازدواج نکنید

پیامبر اکرم:با زن پیر و نازا ازدواج نکنید که از فزونی شما بر امت های دیگر تفاخر می کنم.

زن دین دار بگیرید

پیامبر اکرم:زن را برای دین ، مال و جمالش گیرند ، شما زن دیندار بجویید.

همبستری شایسته

امیرالمومنین علی علیه السلام:هر کس همبستری شایسته می خواهد زن کوتاه قد،چهار شانه و گندمگون بگیرد و اگر لذت نبرد مهرش به عهده ی من است.

ازدواج با کبود چشمان

پیامبر اکرم:با کبود چشمان ازدواج کنید که پر برکتند.

خصوصیات همسر منا سب

امیرالمومنین علی علیه السلام:زن بزرگ چشم ، گندم گون ، بزرگ کپل و چهار شانه بگیر و اگر چنین زنی را نخواستی صداقش و مهرش با من.

روش پیامبر در انتخاب همسر

در امالی صدوق از امیرالمو منین علی علیه السلام امده است:عقل زنان در زیبایی آنهاست و زیبایی مردان در بسیاری عقل آنها،پیامبر اکرم وقتی می خواست زن بگیرد یکی را می فرستاد تا او راببیند و می فرمود:گردنش را بو کن که اگر آن خوشبو باشد بویش خوب و طیب است و ا گر غوزک پایش پرگوشت باشد فرجش پرگوشت خواهد بود.

از موی زن نیز بپرسیید

امام زین العابدین:هر کس می خواهد زن بگیرد ، از موی او نیز بپرسد همانطور که از زیباییش می پرسند که موی یکی از دوقسمت زیبایی ها است.

زیبارویان نازا

پیامبر اکرم:زیبارویان نازا را رها کنید و زنی که بچه آرد بگیرید(گرچه)سیاه باشد که من به فزونی شما امت حتی به سقط شده ها می بالم.

به خاطر دین داری

امام صادق:اگر مردی با زنی به خاطر ثروت یا زیبایی او ازدواج کند ، آن را به دست نمی آورد و اگر به خاطر دینش با اوازدواج نماید ، خداوند زیبایی و ثروت او را نیز نصیبش می گرداند.

خصوصیا همسر خوب از نظر امام صادق

امام صادق از ابی بصیر پرسید:اگر یکی از شما بخواهد ازدواج نماید چه می کند؟گفت:نمی دانم.امام فرمود:چون به این کارتصمیم گرفت دو رکعت نماز گزارد و خدا را حمد کند و سپاس بگوید و بخواند:(خداوندا!من قصد ازدواج دارم ، زیباترین ،خوشخوترین و عفیف ترین زنان را نصیب من کن که مال من و ناموس خود را بهتر حفظ کند و رزق و برکت او از همه وسیعتر باشد ، و از او فرزندانی پاک که در حیات و مرگ من یادگاری صالح باشند به من عنایت کن).

با آن کسی که دوست داری ازدواج کن

شخصی از امام صادق سوال کرد:من تصمیم گرفته ام با دختری که دوستش دارم ازدواج کنم ، و پدرم به دیگری نظر دارد ،حضرت فرمود:با آن که خود دوست داری ازدواج کن و آن کسی را که پدر می خواهد واگذار.

ارزش دو زن

امام صادق:زن به منزله ی قلاده ای است که در گردن خود می افکنی پس ببین چه قلاده ای برای خود می گیری و فرمود:زن صالحه و غیر صالحه هیچ یک قیمت ندارند ، زن صالحه طلا و نقره هم قیمت و قدر او نیست بلکه او بهتر است از طلا و نقره و زن غیر صالحه به خاک هم نمی ارزد خاک بهتر از اوست.

خصوصیات زن باکره

پیامبر اکرم:زنان باکره بخواهید که دهنهای ایشان خوشبوتر ، رحمهای ایشان خشک تر ، سینه های ایشان پرشیر تر وفرزندان زیادی می آورند مگر نمی دانید که من مباهات می کنم به بسیاری شما در روز قیامت حتی به فرزندی که ناتمام ازشکم مادر افتاده(سقط شده)باشد او می آید و خشمناک بر در بهشت می ایستد ، پس حق تعالی می فرماید:داخل بهشت شو ،می گوید:نمی روم تا پدر  و مادرم پیش از من نروند ، پس حق تعالی به ملکی امر می فرماید:پدر و مادرش را بیاور و داخل بهشت کن،پس به طفل خطاب می فرماید:پدر و مادرت را داخل بهشت کردم برای زیادتی رحمت من نسبت به تو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمدسیف در دوشنبه نوزدهم تیر 1391 و ساعت 19:30 |

حجاب از منظر روایات

امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:من وفاطمه به محضر مبارک پیامبر اکرم مشرف شدیم و ایشان را در حالی که شدیدا گریه می کرد مشاهده نمودیم، به او گفتم:پدر و مادرم به فدایت، چه چیزی شما را به گریه واداشته است؟حضرت فرمود:ای علی در شب معراج که به آسمان رفتم،زنان امت خود را در عذاب شدید دیدم به طوری که آنها را نشناختم.

از همین رو برای آنچه از شدت عذاب آنها دیدم گریان هستم،بعد فرمود:

1)زنی را دیدم که او را به موهایش آویزان کرده بودند،و مغز سرش می جوشید.

2)زنی را دیدم که به زبانش آویزان بود،و  حمیم در حلق او می ریختند.

3)زنی را دیدم که گوشت بدنش را می خورد و آتش از زیر آن زبانه می کشید.

4)زنی را دیدم که دو پایش به دست هایش بسته و بر او مارها و عقرب ها مسلط بودند.

5)زنی را دیدم که به دو سینه اش آویزان شده بود.

6)زنی را دیدم کر،کور ولال،در حالی که در تابوتی از آتش ، مغز سرش از دماغش خارج می شد و بدن او به صورت جذام وبرص می بود.

7)زنی را دیدم که به دو پایش آویزان کرده اند،در حالی که در تنوری از آتش بود.

8)زنی را دیدم که گوشت بدنش را از قسمت جلو و عقب به وسیله قیچیهائی از آتش جدا می کردند.

9)زنی را دیدم که صورت و دست هایش آتش گرفته،در حالی که روده هایش را می خورد.

10)زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدن او بدن الاغ بود و بر او هزار هزار انواع عذاب بود.

11)زنی را دیدم به صورت سگ که آتش از عقب او خارج می شد و ملائکه با گرز آهنینی از آتش بر سر وبدنش می کوبند.

بعد حضرت فاطمه خطاب به پدر بزرگوارش فرمود:به من بگو که این زنان عمل و روششان چه بود که خداوند چنین عذابی رابرای آنان مقرر فرموده است؟پیامبر اکرم فرمود:

آن زنی که او را به موهایش آویزان کرده بودند،برای این بود که موهایش را از مردان نامحرم نمی پوشانید.

آن زنی که به زبانش آویزان بود برای این بود که شوهرش را با زبانش اذیت می کرد.

آن زنی که گوشت بدنش را می خورد،بدنش را برای مردم زینت می کرد.

آن زنی که به پاهایش آویزان بود برای این که از خانه بدون اجازه شوهرش خارج می شد.

آن زنی که به دو سینه اش آویزان بود،از همبستر شدن با شوهرش خود داری می کرد.

آن زنی که پاهایش به دست هایش بسته بود و مارها و عقرب ها بر او مسلط بودند،برای این که از آبی که نجس و آلوده بود برای وضوء و شست و شوی استفاده می کرده و رعایت پاکی و نجسی را نمی نموده است.وهمچنین با لباس نجس و کثیف بوده و پس از جنابت و حیض غسل انجام نمی داد و در نمازش سستی می کرد.

آن زنی که کر ولال بود از راه زنا بچه دار می شد وبه شوهرش نسبت می داد.

آن زنی که صورت و بدنش را با قیچی جدا می کردند،خود را بر مردان عرضه می کرد.

آن زنی که صورت و بدنش می سوخت،در حالی که روده هایش را می خورد برای این که واسطه ی عمل منافی عفت بود.

آن زنی که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود سخن چین و دروغگو بود.

آن زنی که به صورت سگ بود به خاطر آنکه در دنیا آوازه خوان و حسود بود.

آنگاه پیامبر اکرم فرمود:وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند،وسعادتمند آن زنی است که شوهرش از او راضی باشد.

نزدیک ترین حالات زن به پروردگارش

روزی پیامبر اکر م از اصحاب خود پرسید:نزدیکترین حالات زن به پروردگارش کدام است؟اصحاب نتوانستند جواب بدهند.این سوال به گوش فاطمه رسید. فاطمه فرمود:نزدیک ترین حالات زن به پروردگارش وقتی است که در خانه اش بنشیند(وخود را در کوچه و بازار،جلوی چشم نامحرمان  

قرار ندهد)وقتی پیامبر اکرم این سخن را شنید،فرمود:(فاطمه پاره ی تن من است).

نزول بلا و بدبختی

امیرالمومنین علی علیه السلام:اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد،و دلها را منحرف می سازد.

این زن مورد لعنت خدا و ملائکه است

پیامبر اکرم:هر زنی که خود را معطر و خوشبو کند(عطر بزند)و سپس از خانه خارج شود،همواره مورد لعنت خدا و ملائکه خواهد بود تا وقتی که به خانه برگردد،هر چند برگشتش به خانه طول بکشد.

دست دادن با زن نامحرم

پیامبر اکرم:کسی که با زن نامحرمی دست بدهد،در روز قیامت در حالی می آید که دستهایش به گردنش بسته شده است.آن گاه دستور می رسد او را به جهنم ببرید.(در صورتی که توبه نکرده باشد).

شوخی با زن نامحرم

پیامبر اکرم:کسی که با زن نامحرمی شوخی کند ، در مقابل هر کلمه ای که در دنیا به او گفته است ، هزار سال حبس می شود(در صورتی که توبه نکرده باشد).و اگر مردی زنی را با رضایت او از راه حرام در آغوش بکشد،ببوسد،یا با او نزدیکی کند یاشوخی کند وبا ان زن گناهی انجام دهد ، آن زن همان قدر گناه کار است که مرد گناه کرده و اگر مرد به زور این کارها راانجام دهد،گناه هر دو به عهده ی مرد است.

نگاه حرام مرد

پیامبر اکرم:کسی که چشمانش را از نگاه حرام به زنی پر کند،خداوند در روز قیامت چشمانش را با میخ های آتشین و آتش پرمی نماید و تا زمانی که خداوند بین مردم حکم می نماید،به این حالت خواهد بود.آنگاه دستور می رسد که او را به جهنم ببرید.(در صورتی که توبه نکرده باشد).

نگاه حرام زن

پیامبر اکرم:خداوند عزوجل از زنی که چشم خود را از غیر شوهر یا غیر محرم خود پر کند،بسیار خشمگین می گردد،و بدون تردید اگر چنین کند،خداوند تمام کارهای نیک او را از بین می برد.واگر در بستر غیر شوهرش بخوابد(زنا کند)به عهده ی خدای متعال است که پس از عذاب نمودن او در قبرش،با آتش او را بسوزاند.(در صورتی که توبه نکرده باشد).

با نامحرم خلوت نکنید

پیامبر اکرم:شیطان به حضرت موسی علیه السلام گفت:ای موسی ! با زنی که با تو محرم و یا حلال نیست خلوت مکن(تنهامباش)،به خاطر آنکه هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نمی کند،مگر این که من همراه آن دو هستم.(و خودم شخصا آن دو رابرای گناه و رابطه ی نامشروع تحریک و وسوسه می کنم).

زنان سوره ی نور را بیاموزند

پیامبر اکرم فرمود:زنان در خانه به جایی که بر کوچه و بازار اشراف داشته باشند نروند،چرا که نگاه مردان به آنها خیره می شود.به آنان سوره ی نور را بیاموزید چون در این سوره از تحریم و عقوبت زنا و نیز از اجتناب نگاه به نامحرم سخن به میان آمده است.

حورالعین عقد این مردان می شوند

امام صادق فرمود:هر کس نامحرمی را دید و چشم خود را به طرف آسمان بلند کرد یا بست،خداوند در بهشت حورالعین بهشتی را به عقدش در می آورد.

پاکدامن باشید

پیامبر اکرم:پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند.

حیا

پیامبر اکرم:حیا خوب است ولی برای زنان خوب تر است.

نگاه زن به مرد نامحرم

پیامبر اکرم:خشم خدا شدید است بر آن زن شوهر داری که چشم خویش را با نگاه به اجانب پر کند.

شبیه غیر مسلملن

پیامبر اکرم:کسی که خود را شبیه غیر مسلمانان در آورد،از ما نیست(مسلمان نیست).

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمدسیف در دوشنبه نوزدهم تیر 1391 و ساعت 19:29 |

ترغیب به ازدواج

از خوشبختی مرد مسلمان

پیامبر اکرم:از خوشبختی مرد مسلمان،داشتن همسری شایسته،خانه ای بزرگ،وسیله ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است.

به خداوند بدگمان نشوید

پیامبر اکرم:هر کس از ترس فقر ازدواج نکند به خداوند بدگمان شده است زیرا خداوند می فرماید:اگر تهیدست باشند،آنان رااز فضل خود،بی نیاز می کنم.

بی همسران را همسر دهید

پیامبر اکرم:بی همسران خود را همسر دهید که خداوند اخلاق ایشان را نیکو می کند و روزیشان را افزایش داده و بر مروتآنها می افزاید.

انس و  آرامش

امام صادق:انس(و ارامش)در سه چیز است:در زن سازگار،فرزند خوش رفتار و دوست باصفای وفادار.

توانگری

پیامبر اکرم:زن بگیرید که زنان توانگری می آورند.

بهترین وسا طت

پیامبر اکرم:از جمله بهترین وساطت ها،وساطت در میان دو شخص در کار ازدواج است.

بانگ شیطان

پیامبر اکرم:هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد،شیطان وی بانگ برآورد،وای بر او،دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت(به شرط رعایت آداب همسرداری).

افتخار پیامبر در روز رستاخیز

پیامبر اکرم:ازدواج کنید تا عده ی شما بسیار شود،زیرا من در روز رستاخیز به فزونی شما بر امتهای دیگر افتخار می کنم.

چرا مومن زن نگیرد؟

امام باقر فرمودند که پیامبر اکرم فرمود:چرا مومن زن نگیرد که شاید خداوند به او فرزندی دهد که زمین را با لا اله الا الله سنگین سازد.

محبوب ترین کاخ در نزد خدا

پیامبر اکرم:در اسلام کاخی که در نزد خدا محبوب تر از ازدواج باشد بر افراشته نشده است.

جستجوی روزی

پیامبر اکرم:روزی را از راه ازدواج بجویید.

ای جوان ازدواج کن

پیامبر اکرم:ای جوان ازدواج کن و زنا نکن،زیرا زنا ایمان را از قلب تو می برد.

زنان سبب روزی

پیامبر اکرم:با زنان ازدواج کنید زیرا آنان برای شما سبب روزی هستند.

کودک سقط شده بر در بهشت می ایستد

پیامبر اکرم:ازدواج کنید که من در قیامت به فزونی شما امت می بالم،حتی کودک سقط شده خشمگین بر در بهشت می ایستد،به او می گویند داخل بهشت شو،می گوید:تا پدر و مادرم پیش از من وارد بهشت نشوند من وارد نخواهم شد.

بدترین مردگان

پیامبر اکرم:بدترین مردگان،عزب ها(اشخاصی که ازدواج نکردند)هستند.

اگر قدرت داری ازدواج کن

پیامبر اکرم:ای جوانان!هر کس قدرت بر ازدواج دارد ازدواج کند که چشم را با حیا و دامن را پاک نگه می دارد و هر کس قدرت ندارد،بسیار روزه بگیرد که از نیروی جنسی می کاهد.

دوست ندارم یک شب بی زن بخوابم

از امام کاظم نقل شده است که فرمودند مردی خدمت امام باقر آمد،حضرت به او فرمود:ازدواج کرده ای؟گفت:نه،امام فرمود:دوست ندارم که همه ی دنیا از من باشد و یک شب بی زن بخوابم،بعد فرمود:دو رکعت نماز شخص همسردار بهتر ازعزبی که شب را نماز گزارد و روز را روزه دار باشد.

ترس از خرج ونفقه

امام صادق:هر کس از ترس خرج و نفقه ازدواج نکند به خدا بدگمان گشته که خداوند می فرماید:)اگر فقیر باشند از عنایت خود بی نیازشان گردانم).

با ازدواج بپوشانید

از صحیفه الرضا از امیرالمومنین علی علیه السلام:زن ده عورت(پوشیدنی و حفظ کردنی)دارد که با ازدواج یکی از آنهاپوشیده شود و (بقیه تا وقت مرگ باقی است)چون بمیرد همه ی آنها مستور گردد.

تاج سروری

حضرت زین العابدین:هر کس برای رضای خدا و صله ی رحم ازدواج کند خداوند تاج سروری بر سرش نهد.

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمدسیف در دوشنبه نوزدهم تیر 1391 و ساعت 19:27 |


Powered By
BLOGFA.COM